Rasy obecně

Na Kodaru můžeme najít klasické i více netradiční fantasy rasy. Mezi ty naprosto běžné zde patří lidé, trpaslíci, barbaři, půlčíci a orkové. Tyto rasy můžeme potkat prakticky běžně kdekoliv. Jsou tu ale i další méně běžné rasy jako jsou Faenové, Gremlini, Goliášové, či lykantropové a zplozenci. V neposlední řadě existují i vzácné rasy, které nejsou všude známé, nebo jich existuje na Kodaru tak málo, že jdou spočítat maximálně na desítky. Těmi jsou Daerové, Vykovaní, Prastaří, Seraphové.

 LIDÉ  jsou nejvíce rozšířenou rasou světa a osidlují největší území. Jsou takovou stálicí a klasickou jako v každém jiném fantasy světě. 

 TRPASLÍCI, kteří jsou velmi běžní mezi lidmi a žijí i v jejich městech. Oproti běžnému archetypu tady nežijí pod zemí a nestaví podzemní města, ale budují si městečka na úbočích hor, kde se mimo dolování a řemeslům věnují i pastevectví a chovají velké horské kozy, které se používají i jako pracovní a jezdecká zvířata. 

 BARBAŘI žijí v málo osídlených územích zvaných jako Divočina. Jsou tvrdí a zocelení životem v přírodě a umí se v ní dobře orientovat. 

 PŮLČÍCI jsou malý lidem podobní humanoidé, kteří mají přirozené nadání být dobrými společníky a obchodníky. Jsou nekonfliktní a umí to se slovy. 

 ORKOVÉ zde na Kodaru také patří mezi poměrně běžné rasy, Hlavně ve vnitrozemí. Nejsou to žádní tupý hromotluci, jako v různých jiných světech. Jsou sice o něco větší než lidé, a taky silnější, ale to je dáno hlavně válečnickou kulturou jejich společnosti. Ve vnitrozemí mají vlastní zemi, kterou si vydobyli od lidí a nyní tak mají vlastní stát kterému vládnou a odkud obchodují s jinými národy. 

 FAENOVÉ jsou rasou, která by v jiných světech byla elfi či vílami. Což prakticky jsou. Jsou z jiného světa, s jiné sféry bytí. Jsou to přírodní bytosti, úzce spjaté s přírodou a zvířaty. Jsou přirozeně nadají pro magii a dožívají se vysokého věku.

 GREMLINI jsou malý ošklivý tvorové s velkýma netopýříma ušima a zelenou nebo hnědou kůží (jako ti ve filmu Gremlins). Pochází z podzemních oblastí Kodaru a skvěle vidí ve tmě, nicméně na světle jsou téměř slepí. Mají také dobře vyvinutý čich a na povrchu jsou často alchymisty nebo vynálezci, protože mají velký um co se týče mechaniky a techniky.

 GOLIÁŠOVÉ jsou velicí silní poloobři žijící v horách v souladu s přírodou a kočující v malých kmenech. Milují svobodu, ukázky síly, milují zápasy a závody a hry kde se musí prokázat tělesná zdatnost.

 LYKANTROPOVÉ žijí v hlubokých hvozdech poblíž Divočiny. Je to rasa lidí, kteří byli prokleti či požehnáni, záleží na úhlu pohledu, schopností měnit svou podobu do zvířete. Bohužel jen částečně, což z nich dělá jakési hybridy. Většina dokáže tyto proměny ovládat a používat jako součást běžného života. Najdou se i tací, kteří to však nesvedou, nebo nemají nad tímto darem kontrolu a stávají se z nich krvelačné bestie.

 ZPLOZENCI jsou poslední méně běžnou rasou. Lze je najít téměř všude a jsou tím, čím by v jiném fantasy světě byl půl-elf. Jsou to kříženci vílích tvorů Faenů a lidí, kteří zdědili rysy a magický talent Faenů. Což je odkázalo na okraj společnosti, i když jsou většinou tolerováni, nejsou dobře přijímáni. Existuje i druhá varianta, díky které nesou svůj název. A to jsou míšenci temných víl Daerů, kteří bývají zlomyslní, zlý a často to bývají také čarodějnice. Proto nesou potomci víl označení Zplozenci.

 DAEROVÉ jsou temným odrazem víl. Přicházejí ze světa stínů a dělají problémy, živí se lidskými emocemi a jsou zlomyslní. Existuje mnoho druhů Daerů a ti se liší vzhledem, schopnostmi i myšlením. Mezi tyto se řadí i v D&D oblíbený Tiefling, který zde není démonem pekla, ale stínu.

 VYKOVANÍ jsou žijící stroje. Jejich tělo je tvořeno dřevem, kovy a podobnými pevnými materiály a je to dokonalý mechanický zázrak. Tělo je stroj, ale mysl je živá. Jsou tak unikátním spojením života a neživého materiálu. V dnešních časech tajemství stvoření Vykovaných už nikdo nezná, ale je možné, je najít v ruinách starých civilizací. Jejich počet se pohybuje pouze v počtu několika kusů.

 PRASTAŘÍ jsou starou rasou lidí, která obývala svět od nepaměti. Byli to vládci lidí až do rozpadu Císařství a po občanské válce se stali pronásledovanými na smrt. Nyní se skrývají mezi lidmi a tají svou pravou identitu a čekají na nalezení posledního dědice císařské krve, který by možná dokázal navrátit mír a opět stanout v čele lidské rasy. V dnešní době již žije v ústraní pouze několik desítek Prastarých.

 SERAPHOVÉ jsou poslední zvláštní rasou. Jejich nadpřirozená podstata je tvořena esencí života a světla a jsou představenými církve Služebníků světla. Mají zvláštní moc na životem a dokáží zahnat stíny. Jsou zapřisáhlými bojovníky proti temnotě a nemrtvím, kteří sužují Kodar. Jejich počet je však velmi nízký. Někteří lidí si myslí že jsou vyvoleni aby zachránili svět.

Zanechte nám recenzi prosím

Měna / Currency