Prolog

Starý svět...pominul.

Lidská říše je roztříštěna a odvěký řád se zbortil.

Velekrál byl zabit vlastními poddanými a Velké království se rozpadlo na kusy.

Prastaří a jejich následovníci jsou pronásledováni a drženi v zajetí, či zabiti.

Boj o moc a vládu nad říší lidí způsobil nejednotu lidské rasy.

Vnikají nová menší království a městské státy, které se starají pouze o své záležitosti.

Klany skřetů však rostou na síle a zabírají si stále větší a větší území.

Stali se silným konkurentem na poli moci a jsou obávanější než kdy dřív.

Trpaslíci (Vrchovci) se začali usazovat v lidských městech.

Díky své zručnosti začali rychle obsazovat důležité posty řemeslných i obchodních cechů a stali se váženými.

Elfové, míšenci lidí a Faenů, se skrývají před zraky lidí, protože jim hrozí lynčování, nebo dokonce smrt.

Gremlini se odvažují ze svých jeskyní čím dál více na světlo světa, Dokonce už žijí mezi lidmi.

Jejich vynálezy a dovednost alchymie přináší nečekané možnosti rozvoje.

Často jsou však stejně nebezpeční jako prospěšní, a většina se od nich drží dál.

Poskrvna se šíří Ko´darem a nikdo neví jak, proč ani odkud. Mění vše, čeho se dotkne.

Nemrtví a pokřivení tvorové se zjevují napříč kontinentem, a zabíjí vše živé.

Ochránci, prastarý rytířský řád, střeží země lidí, ale jejich počty zdaleka nestačí.

Mnoho těchto urozených rytířů už položilo životy při ochraně prostého lidu a jejich řady se tenčí.

Archiváři sbírají střípky minulosti a ukládají vědění ve svých knihovnách.

Kolují zvěsti, že schraňují poklady a znalosti, které ukrývají před zraky lidí.

Nová církev Stvořitele (Stavitele) se stále šíří a čím dál více pohlcuje staré přírodní kulty.

Církevní lovci pronásledují nadpřirozené tvory a magií obdařené jedince jako zvěř.

Být čarodějem v této době není lehký úděl. Bez řádného glejtu je to spíše rozsudek smrti.

Vyslanci Karmínové věže však hledají nové magií obdařené jedince, a vybírají z nich adepty pro studium mystických umění.

V hlubokých lesích a ve stínech se ukrývá cosi tajemného. Cosi nadpřirozeného, čemu lidé nerozumí.

Vypráví se příběhy o podivných tvorech, a za úplňku se bojí vycházet i ti nejotrlejší.

Spolek dobrodruhů vysílá své agenty do všech koutů kontinentu na pomoc, dokonce i do války.

Patřit k těmto troufalcům někdy sklízí obdiv, jindy zase zlé pohledy a nelibost.

Čas se nezastavil. Život jde dál novými cestami.

Smrt mu osvědčenými stezkami kráčí v patách.

Karty se zamíchaly a znovu rozdaly. Vznikly nové pořádky, ale i nebezpečí.

Hrozba může číhat kdekoliv, dokonce i ve zdánlivě bezpečných uličkách za branami měst.

Zrodil se Nový věk, a ten pokládá jedinou otázku.

Kdo dokáže přežít v Ko´daru?

Aplikace D&D 5e

Odbornost navíc

Čest (DMG 264)

Příčetnost (DMG 265)

Šílenství (J&D 537)

Léčení (DMG 266)

Pomalé přirozené léčení (DMG 267)

Rychlostní faktor Iniciativy (DMG 271)

Palné zbraně (DMG 267)

Bojová zranění (J&D 294)

Přetrvávající zranění (J&D 295)

Mezidobí (J&D 306)

Masivní zranění ( DMG 273)

Únava (J&D 536)

Materiály pro svět Ko´dar jsou kompatibilní pro D&D 5e.

Obsahují také settingové úpravy, která mají za účel udělat hru více nebezpečnou, méně heroickou a celkově temnější.

Všechno kolem settingu a popisu světa Ko´dar je k dispozici členům KLUBU od stříbrného členství - Poutník Kodaru.