Knihovna bonusových materiálů

Bonusové materiály z knihovny PDF jsou buďto licencované a máme svolení k jejich distribuci, nebo jsou naší vlastní tvorbou. Stejně tak vše ze sekce světa Kodar. Pokud budete bez našeho souhlasu tyto materiály šířit dále, porušujete pravidla Klubu a také autorské právo, naše nebo třetích stran. Může tím vzniknout případný právní spor.