Svět Ko´dar

Kodar – název převzatý ze starého jazyka, v originále Ka-odar, Dračí svět, název vznikl za starých časů, kdy draci vládli světu. Kodar se rozkládá na severnější části světa. Na severu začíná ve velkých Ledových polích, pokračuje nehostinným územím známým jako Divočina, dále na jih se dostáváme do oblastí bývalého Velkého císařství, kde jsou nyní už jen trosky této kdysi slavné říše a několik větších či menších království. Jsou zde také společenství obchodnických gild či spojenectví svobodných měst a městské státečky. Souhrnně se tato oblast nazývá Střední Kodar. Postupně přes tyto země se dostáváme k Vnitřnímu moři a Ostrovním zemím. Mezi těmito hlavními částmi vedou hlavní obchodní trasy, které bývají velmi dlouhé a pouze mezi největšími městy. Nejslavnější obchodní trasa Kodaru, kterou zná z příběhů i malé dítě, je Trpasličí silnice.

Kontinent Kodar prochází několika podnebnými pásy. Polárním arktickým pásem, tundrou, mírným pásem a lehkým subtropickým v oblasti Vnitřního moře.

Obyvatelé Kodaru se souhrnně označují jako Kodariáni, platí to však zejména pro lidi. Ostatní národy si rády připomínají, že jsou rozdílní.

Fungování světa

Čas na Kodaru

Obchod

Víra a náboženství

Společnost

Magie

Roviny existence

Místopis

Střední Kodar

Severní državy

Podsvětí

Vnitřní moře

Rasy a Národy

Rasy ve světě

Běžné rasy

Exotické rasy

Vzácné rasy

Organizace

Významné

Fauna a flora

Tvorové Kodaru

Herbář

Aplikace pravidel

D&D 5e

Vysvětlivky